NYLON x Polaroid Originals

NYLON x Polaroid Originals

Artist Ashley Armitage Took Personal Polaroids Of Our Favorite Creatives