nylon x nordstrom: getting savvy with ashley madekwe

fashion week, nordstrom savvy style.

by NYLON TV